postheadericon Sprzedaż gazu ziemnego w Polsce.

Gaz ziemny zaliczany jest do zasobów nieodnawialnych, czyli takich, które wytwarzały się przez setki lat, a ich zasoby niestety mogą skończyć się. W stanie naturalnym jest on bezzapachowy, niewidoczny gołym okiem i o wiele lżejszy od powietrza. Czerpany jest ze złóż mieszczących się w skorupie ziemskiej. Może on znajdować się wyłącznie sam, ale w większości przypadków towarzyszy pokładom ropy naftowej. Dzięki swojej sporej kaloryczności jest on stosowany, jako źródło energii.

palnik gazowy
Źródło: http://www.sxc.hu

Następnym jego walorem jest prostota i komfort transportu, chodzi tu o rurociągi. Z powodu na znaczne powiększenie jego wykorzystywania w naszym kraju zarówno przez klientów przemysłowych jak i jednostkowych rynek gazu w naszym kraju uległ zauważalnym zmianą. Liderem na tym rynku jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Jest to jedno z najogromniejszych i najdłużej funkcjonujących na rynku krajowym przedsiębiorstw. Specjalizuje się ono wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w Polsce, spożytkowaniem tych złóż w kraju i za granicą, importem gazu ziemnego do Polski, składowaniem gazu ziemnego i tym podobnie. Generalnie rzecz biorąc obrót gazem ziemnym to jego podstawowe zadanie. Za doprowadzone paliwo oraz realizowane usługi dystrybucji klient rozlicza się podług cen i stawek opłat właściwych dla grup taryfowych, do których przynależy.

Grupy taryfowe, a raczej klientów, którzy do niej należą, dzieli się ze względu na lokalizację przyjęcia paliwa, rocznej ilości pobieranego paliwa oraz rodzaju uzyskiwanego paliwa gazowego. Odbiorca corocznie jest kwalifikowany do grupy taryfowej ze względu na ilość zużytego paliwa. Takie grupy taryfowe gazu mogą ulec przemianie na przykład w przypadku zmiany wielkości zużycia paliwa. Taka zmiana może nastąpić jedynie raz w przeciągu roku umownego. Trzeba wtedy napisać stosowne oświadczenie, które zanosi się do BOK-u, przesyła się faksem bądź poprzez e-mail lub dostarcza się w odmienny sposób. Oświadczenie to powinno być uzasadnione na przykład tym, że ulegnie zmianie ilość urządzeń wykorzystywanych przez odbiorcę, które były zasilane paliwem gazowym.
Wiele wartościowych informacji można odnaleźć np. na stronie http://www.gen.com.pl/.

Comments are closed.